ACTUALITZAR EL MAPA

 

Des d'aquesta pàgina, intentarem posar al dia el mapa i informar-vos de correccions, notícies i possibles problemes de pas.

 

Si trobau qualque errada o millora, enviau-nos un email: jaume.tort@gmail.com. Moltes gràcies!